joi, 26 martie 2015

S-au lansat primele măsuri de finanțare din PNDR 2014-2020

     Ieri, 25 martie 2015, au fost lansate primele două măsuri de finanțare din PNDR 2014-2020. Este vorba despre măsurile 4.1 – Investiții în exploatații agricole și 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, ce beneficiază de un buget cumulat de peste 315 milioane de euro. Prin aceste programe se dorește creșterea productivității la nivel național și procesarea producției naționale încurajând alocările financiare pentru cooperativele de producție, grupurile de producători și fermele cu rase și soiuri autohtone, irigații.
     Tot cu această ocazie au fost anunțate și diverse măsuri ce vor veni în sprijinul solicitanților prin reducerea birocrației (reducerea numărului de documente solicitate, derularea on-line a procedurilor de evaluare și monitorizare etc.).
     Pentru mai multe detalii legate de aceste două măsuri, ghidurile solicitantului sau alte detalii vă invit să accesați următorul link: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=16469

joi, 19 martie 2015

Bani deblocați pentru IMM-uri

     Recent, a fost deblocată suma de 10 milioane de lei pentru lansarea, în 2015, a programelor finanțate anual cu scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
     Aceste 10 milioane reprezintă doar prima tranșă din suma de 90 de milioane destinată programelor pentru IMM-uri (pe lângă cele 166,8 milioane de lei pentru sprijinirea înființării de noi întreprinderi și dezvoltarea IMM-urilor, deja cuprinse în buget), iar această sumă va fi repartizată pentru finanțarea a 7 programe, după cum urmează:
-          Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitatea accesului la finanțare START;
-          Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri – SRL-D;
-          Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață – COMERȚ
-          Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER
-          Programul național multianual de înființare și dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice și de afaceri
-          Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
-          Programul UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
     Pentru mai multe informații legate de finanțarea IMM-urilor, detalii ale fiecărui program sau etapele de implementare puteți accesa următorul link: http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=16440

marți, 10 martie 2015

Finanțare pentru cultură

     Ieri, 9 martie, a fost anunțată de către Administrația Fondului Cultural Național, lansarea sesiunii de finanțare I/2015 destinată susținerii de proiecte culturale, în cadrul căreia pot depune proiecte persoanele fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice de cultură sau societăți comerciale ce derulează activități culturale.
     Finanțările vor fi acordate pentru proiecte culturale ce se vor desfășura în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 15 noiembrie 2015, iar data limită până la care pot fi depuse solicitările de fianțare este de 7 aprilie 2015.
     În privința bugetului, acesta este de 2,7 milioane de lei (nerambursabili) fiind repartizat pe două linii de finanțare: arte vizuale și artele spectacolului, iar suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.
     În același timp, Administrația Fondului Cultural Național a anunțat și faptul că sunt căutați experți evaluatori pentru constituirea unui corp de experți evaluatori independenți necesari evaluării proiectelor care vor fi depuse spre finanțare în această primă sesiune.
     Pentru mai multe detalii privind prioritățile Administrației, pachetul aplicantului sau elemente de evaluare ale experților propuși  vă invit să accesați următorul link:http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=16400&t=Stiri

joi, 5 martie 2015

Vești bune pentru tinerii fermieri!

     Începând cu această lună o nouă sub-măsură va fi disponibilă în cadrul Măsurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri”. Aceasta se va intitula “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și este așteptat ca numărul celor ce vor beneficia de această finanțare sa fie mai mare decât cei 10.000 de tineri ce au beneficiat de această oportunitate de finanțare până acum.
     Bugetul aferent acestei măsuri a cunoscut o creștere importantă pentru perioada 2014-2020, ajungând la peste 400 de milioane de euro față de perioada 2007-2013 când bugetul a fost de doar 270 de milioane de euro. Având la dispoziție un buget mai mare și primele de instalare pentru fiecare fermier vor crește, ajungând la 50.000 de euro.
     Orice persoana cu vârsta de până în 40 de ani, cu anumite compentențe și calificări profesionale adecvate și cu un plan de afaceri bine pus la punct poate beneficia de o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 15.000 de euro și 50.000 de euro.
     Pentru detalii cu privire la toate cerințele programului, modalitatea de achitare a primei de instalare, cheltuielile eligibile sau documente necesare puteți accesa linkul următor: http://psnews.ro/veste-buna-pentru-tineri-pot-primi-50-000-de-euro-nerambursabili-ce-trebuie-sa-faca/