joi, 26 februarie 2015

Au fost adoptate programele operaționale “Capacitatea administrativă” și “Capital uman”

   Aceste două programe fac parte din exercițiul bugetar 2014 – 2020 și sunt finanțate din Fondul social european.
  Scopul programului operațional “Capacitate administrativă” este acela de a ameliora capacitatea de reacție a administrației publice și a sistemului judiciar din România la nevoile economiei și societății.
   Programul urmărește formarea a aproximativ 90000 de angajați din administrația publică și sistemul judiciar, pentru a îmbunătăți și consolida astfel principalele funcții ale acestor două domenii. Bugetul pus la dispoziție va fi de 553 de milioane de euro.
   În ceea ce privește programul operațional “Capitalul Uman” bugetul pus la dispoziție va fi de 4,3 miliarde de euro cu scopul de a oferi ajutor cetățenilor români, inclusiv tinerii, să iși găsească un loc de muncă, să își îmbunătățească nivelul de educație și de competențe, precum și pentru a contribui la reducerea sărăciei și excluziunii sociale. O atenție deosebită este acordată tinerilor, romilor și populației din mediul rural.
  Pentru mai multe detalii privind aceste două programe (axele aferente, bugetul defalcat, precum și mai multe informații privind obiectivele și măsurile cuprinse) puteți accesa următorul link: http://fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=16346&t=Stiri

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu